home » insegnanti

insegnanti

Teacher - Saskia : TeatroLingua, teatro, danza & movimento, progetto Around The World

Teacher - Flaminia : TeatroLingua, teatro, inglese & francese, progetto Around The World

Teacher -  Anna : musica, progetto Around The World

Guest teacher -  Samuel : teatrodanza, movimento, performance arts

Guest teacher - Giuseppe Boy : teatro, poesia, poesia jazz

Guest teacher - Giuseppe : teatro, poesia, scrittura